ساخت بست گریتینگ فلزی و گالوانیزه در اراک

ساخت بست گریتینگ فلزی و گالوانیزه در اراک

از بست گریتینگ برای نصب گریتینگ و ثابت نگه داشتن آن در محل نصب گریتینگ فلزی یا گالوانیزه استفاده می گردد.

البته راه های گوناگونی برای نصب و ثابت نگه داشتن گریتینگ وجود دارد.

ساخت بست گریتینگ فلزی و گالوانیزه در اراک

یکی از راه های ابتدایی برای ثابت نگه داشتن گریتینگ استفاده از جوش فلز می باشد.

زمانی که از این روش استفاده می گردد  تعویض بخشی از گریتینگ بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود.

بنابراین در بسیاری از اوقات برای نصب گریتینگ از بست گریتینگ استفاده می گردد.

زمانی هم که نصب گریتینگ به صورت موقت صورت میگیرد از بست های مخصوص برای ثابت نگه داشتن آن استفاده می شود.

برای ثابت نگه داشتن هر عدد گریتینگ معمولا به ۴ عدد بست گریتینگ نیاز می باشد. 

اجزای تشکیل دهنده قطعه بست گریتینگ شامل موارد ذیل می باشد.

۱-ابرویی

۲-چنگکی

۳-پیچ

۴-مهره 

ضمنا بست گریتینگ را نیزپس از تولید گالوانیزه گرم می کنند.

ساخت بست گریتینگ فلزی و گالوانیزه در اراک در شرکت رهبان فاخر ساعی صورت می گیرد.