نصب صفحات گریتینگ و شبکه فلزی گریتینگ Installation grating

نصب صفحات گریتینگ و شبکه فلزی گریتینگ Installation grating

 

 نصب صفحات گریتینگ به سادگی قرار دادن بخش های  یک پازل در کنار هم می باشد سرعت نصب صفحات گریتینگ بصورتی می باشد که دو نفر پرسنل یا متخصص نیمه ماهر قادر به نصب و راه اندازی  بیش از  ۱۰۰ متر مربع از آن در طول کمتر از ۱ روز خواهد بود.

نصب صفحات گریتینگ و شبکه فلزی گریتینگ Installation grating

موارد ایمنی و نصب صفحات گریتینگ به صورت ذیل می باشد.

نصب صفحات گریتینگ فلزی و یا گالوانیزه بصورت ثابت
سالم و یکنواخت بودن صفحات گریتینگی  بصورت هم سطح
عدم قرار گیری  وسایل سنگین برروی صفحات گریتینگی
جلوگیری از خارج شدن گریتینگ از شکل طبیعی
درصورت رویت هرگونه مشکل در مورد با صفحات گریتینگ مانند تغییر شکل ظاهری
شکستگی گریتینگ  در اولین فرصت  نسبت تعمیر یا تعویض گریتینگ باید اقدام شود.
به وجود آمدن تغییرات در وضعیت عادی صفحات گریتینگ فلزی یا گالوانیزه
ضمناً از کاغذ شبرنگ برروی لوله های داربستی جهت مشخص شدن محل خطر درشب استفاده گردد
ایجاد هماهنگی های لازم بین مسئولین واحد یا بخش مربوطه جهت تعمیر به موقع گریتینگ
ایجاد تعمیرات در صفحات گریتینگی فقط توسط افراد متخصص صورت گیرد.
قبل از ایجاد تعمیرات در صفحات گریتینگ محل مورد تعمیر توسط لوله های داربستی محصور گردد.
قرار دادن نوارهشدار دهنده ، تابلوهای  خطر  و چراغ چشمک زن در محل تعمیرات گریتینگ
قراردادن گریتینگ جدا شده در محل  مناسب بافاصله کافی از محل تعمیرات
جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت هنگام تردد افراد
انسداد طبقه زیرین محل که صفحات مشبک گریتیتگ آن برداشته شده
با استفاده از  لوله های داربستی ، نوار هشدار دهنده ، تابلو اعلام خطر و یا چراغ چشمک زن

تمامی مراحل بالا  باید  مرحله به مرحله بدون تداخل کاری

توسط مسئولین مربوطه باهماهنگی های لازم و طبق اصول ایمنی کار صورت گیرد.
پس از انجام کار و تعویض یا تعمیر شبکه فلزی گریتینگ

نصب مجدد صفحات گریتینگ بصورت اولیه درجای خود و سپس ثابت کردن آنها توسط افراد و پرسنل متخصص

 جهت ثبت سفارش ساخت گریتینگ سفارشی با آقای سعید گنجه ای تماس حاصل فرمایید(شماره تماس ۰۹۱۸۹۶۸۸۹۶۸) 

این شرکت یکی از شرکت های مهم ساخت گریتینگ در استان مرکزی می باشد