گریتینگ فلزی

شرکتهای سازنده گریتینگ فلزی

شرکتهای سازنده گریتینگ فلزی

شرکتهای سازنده گریتینگ فلزی از آنجا که در حال حاضر ساخت و تولید انواع گریتینگ های فلزی در بیشتر شرکتهای سازنده گریتینگ فلزی به صورت دستی و با بهره گیری از روش های کاملا سنتی صورت می گیرد. شرکت مهندسی رهبان فاخر ساعی یکی از بهترین شرکتهای سازنده گریتینگ فلزی در استان مرکزی و اراک می […]

ساخت گریتینگ پله فلزی اراک

ساخت گریتینگ پله فلزی اراک

ساخت گریتینگ پله فلزی اراک تعریف گریتینگ های پله فلزی از گریتینگ پله فلزی جهت ایجاد راه پله های ساختمان های مسکونی و صنعتی به دلیل وجود  ویژگی های خاص محل و جهت طراحی پله و پاگرد در آن محل استفاده می گردد. بدین صورتکه پله های موجود در ساختمان یا سازه مورد نظر را از نوع […]

ساخت گریتینگ فلزی در اراک

ساخت گریتینگ فلزی در اراک

ساخت گریتینگ فلزی در اراک و استان مرکزی جهت ساخت گریتینگ فلزی در اراک می توان از شرکت رهبان فاخر ساعی بهره برد. گریتینگ فلزی ساخته شده در این شرکت به وسیله ی برشکاری و پانج تسمه های کویل و شاخه ای نورد شده، و نیز اتصال آنها به یکدگیر توسط جوشکاری co2  ساخته و […]