ساخت گریتینگ پله فلزی اراک

ساخت گریتینگ پله فلزی اراک

تعریف گریتینگ های پله فلزی

از گریتینگ پله فلزی جهت ایجاد راه پله های ساختمان های مسکونی و صنعتی به دلیل وجود  ویژگی های خاص محل و جهت طراحی پله و پاگرد در آن محل استفاده می گردد.

بدین صورتکه پله های موجود در ساختمان یا سازه مورد نظر را از نوع گریتینگ پله فلزی در نظرگرفته می شود.

و به صورت پیچ و مهره یا به صورت جوشکاری در محل نصب می گردد.

ساخت گریتینگ پله فلزی اراک

جهت پیچ و مهره نمودن کف پله در گریتینگ پله فلزی از قطعه بغل پله(fixing palte) استفاده می گردد.

قطعه بغل پله دارای یک سوراخ گردد و یک سوراخ لوبیایی جهت نصب و ثبات گریتینگ پله فلزی استفاده می گردد.

بنابراین باید توجه داشت که بست ها طبق نقشه های از قبل طراحی شده باید مطابق با تلرانس سوراخ کاری شوند.

کاربرد گریتینگ های پله فلزی

امروزه با توجه به مزایای بیشمار استفاده از گریتینگ ، بیشتر راه پله های ساختمانهای صنعتی و ساختمانی

از گریتینگ پله فلزی به صورت کف پله و پاگرد استفاده می شود.

و همچنین برای طراحی و ساخت پله های فرار در بیشتر ساختمانهای مسکونی از گریتینگ پله فلزی با پوشش گالوانیزه یا رنگ استفاده می شود.

در گریتینگ پله فلزی از قطعات جانبی شامل بغل پله  و ترمز پله از جنس ورق آجدار استفاده می گردد.

نصب گریتینگ های  پله فلزی به وسیله کلاف نبشی نیز قابل اجرا می باشد که در این حالت از بغل پله استفاده نمی گردد.

طراحی ، تولید ،ساخت و نصب انواع پله فلزی ، پله فرار ، راه پله های اظطرای در شرکت رهبان فاخر ساعی با کمترین قیمت و بهترین کیفیت انجام می شود.

سفارش گریتینگ های پله فلزی

برای ساخت پاگرد ، پلکان های گریتینگی ، پله های گریتینگ دسترسی ، راه پله های صنعتی با پوشش گالوانیزه با این شرکت تماس بگیرید.

جهت ثبت سفارش برای ساخت انواع گریتینگ فلزی با شماره همراه ۰۹۱۸۹۶۸۸۹۶۸ تماس حاصل فرمایید.